top of page
Image by Andrew Stutesman

MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt: Bild

ASYL

En person som är förföljd eller riskerar att bli förföljd och inte kan få skydd i sitt hemland kan ansöka om skydd i Sverige. För att få uppehållstillstånd som skyddsbehövande krävs att du ses som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (särskilt ömmande omständigheter för barn). En samlad bedömning görs av personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. 

En person som söker skydd i Sverige har i regel rätt till ett offentligt biträde. Biträdet bekostas av staten. Du har själv rätt att önska vem som ska företräda dig. 

Migrationsrätt: Text

FÖRVAR

En person som vistas i landet utan tillstånd kan placeras i förvar för att säkerställa att personen är tillgänglig. Detta så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas. Förvar kan användas vid behov för att utreda en persons rätt att vistas i landet, eller om personens identitet är oklar. 

En person som är tagen i förvar har ofta rätt till ett offentligt biträde. Biträdet bekostas av staten. Du har själv rätt att önska vem som ska företräda dig.

Migrationsrätt: Text
bottom of page