top of page

KONTAKTA COLLÉN ADVOKATBYRÅ

Växeln är öppen måndag till fredag 08.00-17.30. 
Varmt välkommen att kontakta mig! 
08-586 403 00

Fleminggatan 68, 112 45 Stockholm
tfn: 08-586 403 00

Tack för ditt meddelande!

Kontakt: Kontakt

GDPR

Collén Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd som prövar bland annat arvodestvister eller andra ekonomiska krav som konsumenten har mot advokaten.


Nämnden prövar frågor åt dig som

  • är konsument

  • har ett krav i anledning av en advokattjänst

  • har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokat

Kontakt: Lista
bottom of page