top of page
Image by Visual Stories || Micheile

FINANSIERING

Finansiering: Bild

RÄTTSSKYDD

Om du har en hemförsäkring ingår ofta rättskydd i försäkringen.


Många försäkringsbolag har som regel att du måste haft hemförsäkringen i två år för att rättskydd ska kunna tas i anspråk.

Om tvisten är mot en person du tidigare varit gift eller sambo med gäller rättskyddet vanligtvis om tvisten uppstår tidigast två år efter att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.


Rättskyddet täcker vanligtvis 75-80 % av kostnaderna för ditt ombud. Resterade del betalar du själv.


Jag hjälper dig att dig att ta reda på du kan använda dig av ditt rättskydd samt gör en ansökan till ditt försäkringsbolag om att försäkringen ska träda i kraft.

Finansiering: Text

RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp är till för dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Du kan beviljas rättshjälp om din årsinkomst är under 260 000 kronor. Du har rätt att göra avdrag för skulder samt ett avdrag med 15 000 kronor per barn (maximalt 75 000 kronor). 

För att beviljas rättshjälp ska du haft en timmes rådgivning. Det ska finnas ett behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i ärendet.

Beviljas du rättshjälp betalar du en del av kostnaderna, en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är mellan 2-40 % av processens kostnad och baseras på din ekonomiska förmåga. Resterande del betalas av staten. 

Jag hjälper dig att ta reda på om du kan få rättshjälp och att ansökan om rättshjälp.

Finansiering: Text
bottom of page