top of page

BROTTMÅL

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du har själv rätt att föreslå vem som ska företräda dig. Jag kommer som din offentliga försvarare att finnas vid din sida under processens gång. Jag är med dig vid polisförhör och en eventuell rättegång. Inför rättegång ses vi och går tillsammans igenom målet och hur en rättegång går till. Vid rättegången är jag med dig och för din talan. En offentlig försvarare betalas av staten i första hand. Den som döms för brott ska betala tillbaka kostnaderna för försvararen till staten. Betalningsskyldigheten anpassas efter den dömdes ekonomiska förmåga.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du har själv rätt att föreslå vem som ska företräda dig. Målsägandebiträdets roll är att tillvarata dina intressen under hela processen. Jag kommer som ditt målsägandebiträde att finnas vid din sida under processens gång, hålla dig informerad, tillsammans med dig gå igenom ditt ärende, vara med dig vid polisförhör och under rättegång. Vid rättegången för jag din talan och framställer ditt skadeståndsanspråk. Målsägandebiträdet betalas i första hand av staten. Målsäganden betalar inte för biträdets kostnader.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE

En särskild företrädare utses av domstol när en förundersökning inletts, den som har utsatts för brottet är minderårig och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller om det finns risk att en vårdnadshavare på grund av sin ställning till den som misstänks för brott inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Brottmål: Projekt
bottom of page